Verditaksering

Boligtaksering omfatter en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, endringer eller tilbygg på eksisterende hus, deling av en tomt, eierseksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst når arbeidene er ferdigstilt.
En verditakst benyttes ofte ved sikkerhetsstillelse for lån, ved eierskifte/arveoppgjør innen en familie og som en verdivurdering i forkant av salg. 

En verditakst er ikke tilstrekkelig til å gi en teknisk beskrivelse av eiendommen og bygningene på denne. Da må det utarbeides en Tilstandsrapport.
© TakstKontoret
Utviklet av: