TakstKontoret 

Jeg arbeidet i 11 år som takstmann, før jeg i 1999 startet TakstKontoret Øistein Fotland.
Jeg har over 20 års erfaring i egen bedrift, og har utdannelse både som sivilingeniør (1978) og takstingeniør (1999).

Områdene jeg utfører arbeid i er i Bergen og omegn, og jeg har lang erfaring med forskjellige typer konstruksjoner. Jeg er godkjent takstmann fra Norsk-takst. I tillegg til lang utdannelse innenfor faget har jeg også flere sertifiseringer hos NITO takst og Norges Takseringsforbund.

Jeg samarbeider tett med andre takstingeniører, og har høy kapasitet. Flere av mine samarbeidspartnere er også næringsgodkjente takstmenn.

Tjenester

Verditakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. 

Den inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Verditaksten angir dagens markedsverdi.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. 

En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Boligsalgsrapport ved kjøp og salg av eiendom

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. 

© TakstKontoret
Utviklet av: