Om TakstKontoret

TakstKontoret ble etablert i 1999 av Øistein Fotland, som et enkeltpersonsforetak.

TakstKontoret har siden etableringen utført en rekke takseringsoppdrag, både for private, eiendomsmeglere, banker, låneinstitusjoner og andre som har hatt behov for takster og tilstandsrapporter for eiendommer; både private boliger, tomter og næringseiendommer.

Øistein Fotland er utdannet sivilingeniør fra 1978 og takstingeniør fra 1999, og har variert erfaring fra bygge- og anleggsvirksomhet, fra både mindre byggeoppdrag og større industrianlegg. 

I perioden 1999 til 2010 sto eiendomstaksering for den vesentligste delen av virksomheten, i tilknytning til omsetning av boliger med oppdrag for eiendomsmeglere og banker. 

Siden 2010 har offentlig eiendomsforvaltning vært hovedengasjementet, mens takseringsvirksomheten i denne perioden har vært en bi-næring.

TakstKontoret Øistein Fotland startet virksomheten under NITO Takst, og ble senere medlem etter godkjenning fra Norges Takseringsforbund NTF. Nå dekker Norsk Takst begge disse tidligere takstorganisasjonene ved at de ble sammenslått til én bransjeforening. Øistein Fotland har opprettholdt alle krav til autorisasjon for å drive virksomhet under Norsk Takst.

TakstKontoret Øistein Fotland er også godkjent dronepilot (A1/A3) etter regelverket som gjelder for slik virksomhet, og kan tilby slike tjenester, både for inspeksjon og for fotografering.
© TakstKontoret
Utviklet av: