Priser

Verditakst

Enkel verdivurdering for låneopptak m.m.
kr. 2 000,-
Leilighet
kr. 4 000,-
Enebolig
kr. 4 500,-

Tilstandsrapport NS3424

Leilighet
kr. 4 250,-
Rekkehus/2-mannsbolig
kr. 4 750,-
Enebolig
kr. 6 000,-

Tilstandsrapport NS3600

Etter forhåndsavtale, avhengig av boligtype og omfang.

Oppdrag utføres i Bergen og nabokommunene.
Kjøring og bompenger er inkludert i Bergen.

Til nabokommunene beregnes kjøretillegg utover ½-times kjøring og kostnader for bompenger og fergebilletter.

Til medlemmer i NITO og Norges Huseierforening innrømmes 10% rabatt, hvis medlemskap opplyses ved bestilling av oppdrag.
© TakstKontoret
Utviklet av: